top of page

Holi Yoga

Ca 20 av de klassiska yogapositionerna återfinns i Holi Yoga, likaså några dynamiska yogaställningar ur Kundaliniyogan, men då med varsamma anpassningar och fria utvecklingar där ansvaret för effekten helt ligger på Holi Yoga. Till största delen är det dock Holi Yoga-specifika asanas/övningar som används i kombination med flödesmetodiken som handlar om hur våra chakran samtalar med varandra.

 

Ett pass innehåller mycket stillhet, avslappning, närvaro och du guidas i övningarna med ett mustigt språk fyllt av symboler för att trigga igång de olika chakrasamtalen. Din egen intention är grunden i alla pass. Du kan sitta på stol lika gärna som på matta och det är ok att bara lägga sig och vila när man behöver.

Holi Yoga Academy

När passar Holi Yoga?

När du har behov av att få vara fullständigt prestationslös i ett lugnt tempo, om du är utbränd, stressad eller har smärta (fibromyalgi, ME etc) är det utmärkt. Men även du som kan göra krävande fysisk yoga, men längtar efter fördjupning när det gäller dina egna känslor, präglingar, livsmönster och andning kan hitta ett bra komplement i Holi Yoga.

 

Språket, tempot, känslan är speciell och det är inte en neutral yogaform, utan väldigt kraftfull i sin mjukhet. Du kan behöva ge det några gånger för att veta om det passar dig just nu. Låt dig inte luras av initiala motstånd det är ofta uttryck för att det är ovant i största allmänhet eller t.ex. ovant att jobba så inkännande.

 

Ge det lite tid så kan du kanske få nya möten med dig själv som du inte kunnat föreställa dig.

Fördelar med Holi Yoga?

 • Du får möjlighet att lära dig att skilja mellan yttre krav och inre behov, mellan uthållighet och prestation, för att lära dig att känna och respektera dina gränser.

 • Du får möjlighet att lära dig att stanna kvar i kroppen med bl.a. andningens hjälp när du har ont eller känner oro, vilket gör att smärtan och oron kan lindras!

 • Du får möjlighet att lära dig att återerövra kroppen millimeter för millimeter, våga vara i den och komma igång med en läkande andning

 • Du får möjlighet att uppleva energi, vitalitet och styrka genom att vara- inte göra!!

 • Du får möjlighet att utforska dina beteenden, präglingar och mönster genom chakrapsykologin som är injicerad  i alla pass.
   

Erfarenhet visar att:

 • Deltagare reducerar behovet av medicinering för smärta, sömn, astma, depression, ångest, blodtryck, arytmier, PMS mm

 • Förmågan att hantera smärta förbättras. Smärtnivån sänks.

 • Sömnkvaliteten förbättras, vilket hjälper kroppen att återhämta sig.
   

Att tänka på

 • Ställ in dig på att en klass i Holi Yoga är väldigt långt ifrån en fysisk yogaklass. Det kraftfulla ligger i det lilla och det krävs lite tålamod.

 • Varje klass är helt olik alla andra annat då ett tema alltid styr över hur övningarna utförs och placeras. Därför kan du behöva prova några olika klasser innan du får en bild av Holi Yoga.

 • Det är alltid hur DU mår som avgör hur mycket du gör i ett pass. Lyssna alltid på kroppen och bara lägg dig och lyssna om du vill, du får ut mycket av passet ändå.

 • Holi Yoga sägs vara väldigt feminin och det gör att fler kvinnor än män känner sig naturligt hemma i språk och metod, det finns dock män som liksom kvinnor känner att de hamnar helt rätt med HY som det är eller som ett komplement till annan yoga eller träning. Det finns inget exkluderande eller värderande i att yogan är feminin, behovet finns av alla former och uttryck och HY är en av alla vackra pusselbitar i yogans värld..


Reaktioner och varsamhet

 • Ibland, men inte alltid,  går passen förhållandevis djupt känslomässigt, är det något du längtar efter? Om inte så kanske mer neutral yoga är det du ska göra just nu? Så kan du komma tillbaka och prova Holi Yoga när du har en längtan att verkligen vara med dig själv på flera plan. Men - våga prova utan att värdera och smaka på upplevelsen med öppet sinne.

 • Akut psykisk ohälsa eller psykiatriska tillstånd som inte är stabila (.ex. mani, psykos) är inte lämpade för Holi Yoga och eg ingen yoga, men då man i vissa sammanhang arbetar i de djupare emotionella lagren i kropp och själ med Holi Yoga så är det extra viktigt att poängtera. Läraren som arbetar med Holi Yoga Terapi som går ännu djupare kartlägger därför alla deltagare noggrant. Psykiatrisk problematik som inte är akut (måttlig depression, ångest, stressymptom o likn) lämpar sig däremot mycket bra för Holi Yoga.

 • För dig som har smärta, fibro, utbrändhet, ME eller överlappande tillstånd är det viktigt att vara medveten om att områden i kropp och själ som har eller har haft sämre  pranisk cirkulation, vilket är helt naturligt då vi försöker skydda oss mot mer smärta genom att sätta upp ”vägspärrar”,  kan övergående reagera med motstånd, förhöjd smärta eller emotionella reaktioner när flödet kommer igång.  Beroende på hur länge och hur svårt sjuk du är eller har varit så kommer detta att bölja lite fram och tillbaka för att i lugn takt hjälpa dig att mer och mer få tillgång till hela dig och hela din kropp. Inget att känna oro för under förutsättning att du i övrigt trivs med Holi Yoga så klart, då kan du känna trygghet och tillit till en varsam process.

Holi Yoga Shanti
Holi Voice

Voice - Woman - Yoga

Holi Voice
Det som allra mest skiljer Holi Voice mot annan yoga är att man inte alls är beroende av att kroppen skall fungera! Man kan vara rullstolsbunden eller svårt smärtpåverkad eller bara inte alls känna motivation för en fysisk yoga och ändå utöva kraftfull yoga med hjälp av sin röst och de kroppsegna ljuden!


Ett röstfysiologiskt perspektiv
Röstanvändning, sång och tal innehåller; respiration, fonation, resonans och artikulation, men sett ur det yogiska perspektivet är rösten också en manifestering av själ och prana.

Att andas är fundamentet för att producera ljud och använda sin röst. Därför tränar vi i röstyogan bl.a. lungkapacitet och kontroll över magmusklerna och förstås diafragman. En medveten kroppsrörelse kopplat till andningen gör att hela andnings/röstapparaten slappnar av och släpper prestation.

Hur får man bort spänningar i hals och struphuvud, ökar cirkulationen som städar slagg på stämbanden och läker inflammerade stämbandsflikar? Heshet, harklingar och andra obalanser i rösten är annat som påverkas av röstyogan ur det mer röstfysiologiska perspektivet. Att släppa spänning i bl.a. nacke, käke, tunga och skallbas gör att vi kan börja klinga fritt och med intentionens hjälp blir vi bli närvarande i ljudalstrandet.

 

Gå mot strömmen med Holi Woman
Holi Woman är kvinnors eget redskap att gå mot strömmen, våga gå inåt, möta chandras (månens) ljus i den lugna, stilla floden, göra litet, göra långsamt, göra inkännande...omfamna sig själv . Kvinnors kroppar längtar efter balans och näring och inte minst bekräftelse - "jag tar mig rätten och tiden att åter bo i min kropp, släppa stressen som gör att jag torkar ut...". Torkan handlar verkligen inte bara om sexualiteten utan om relationen till det vi känner, sinnlighet, energi och lust att utforska sig själv och livet!

Holi Woman är en yogaform för att öka den kvinnliga lusten, sinnligheten. Den kan balansera pms, menstruation, vallningar och klimakteriebesvär. Det är bra för de som är utmattade eftersom det påverkar binjurarna mycket. Harmonierar och skapar balans. Det finns även vittnesmål om kvinnor som haft en längtan att bli gravid som blivit det efter att ha börjat med Holi Woman.

 

Vårt stressade prestationssamhälle ställer till det för den naturliga balansen och vi orkar inte bo i våra kroppar fullt ut, inte lyssna till de inre budskapen med öppet hjärta.

Holi Woman är sinnlig, varsam och oerhört potent. Utvecklad för alla kvinnor i olika åldrar, oavsett längtan och behov. Yogan fokuserar specifikt på att få igång ”det inre samtalet” mellan b.l.a äggstockar, binjurar och sköldkörteln.

bottom of page