top of page

AGGRESSIVA PÅHOPP på SOCIALA MEDIER


AGGRESSIVA PÅHOPP på SOCIALA MEDIER

Jag är oftast transparent och utan filter, med en rejäl dos spontanitet och ett minimum av impulskontroll. Därför avhåller jag mig från att själv lägga ut ämnen som provocerar och jag besvarar oerhört sällan någon annans inlägg i heta frågor. Jag ser dock alla samtal på olika plattformar som helt förlorar sin mening och hamnar på okända slagfält som sällan har med ursprunget att göra. Det attackeras hit och dit för attackerandets skull.

Häromdagen kände jag oväntat en stark vind i mig som ville bekräfta ett intressant inlägg av Karin Björkegren Jones. Det är mindre viktigt VAD det handlade om, utan mer intressant HUR samtalet gestaltar sig.

Jag skrev i alla fall ganska oväntat ett reflekterande gensvar helt utan vasshet eller cementerande budskap. Det var uppåt hundra personer som gillade min reflektion och flera kommenterade i samma reflekterande och respektfulla ton. Men så kom det ett par "repliker" som för mig är bortom! Aggressiva påhopp. Definierade mig som person, vad jag står för, vad jag tycker osv som dels var helt felaktigt och dels hade tappat all potentiellt respektfull ton långt innan första tangenttrycket. Jag känner därför ett starkt behov av att fundera över VARFÖR, utifrån min personliga längtan att fatta något litet av mekanismerna.

Tänker nu högt:


⁉️Människor gör aggressiva påhopp i sociala medier av flera olika skäl såklart!

Jag tänker att sociala medier ger människor en plattform där de kan uttrycka sina åsikter anonymt eller med en känsla av avstånd till den de relaterar till. Det borde kunna leda till en bedräglig känsla av inte behöva ta lika stort ansvar för sina ord och då är det lättare att bete sig aggressivt eller otrevligt.

⁉️ Jag tänker också att aggressiva eller förolämpande påhopp kan bli ett motsägelsefullt sätt för att få uppmärksamhet eller en känsla av makt. Genom att attackera eller förolämpa andra kan de få reaktioner och engagemang från andra som klappar händerna i en mer anonym publik, vilket boostar en känsla av betydelse, makt eller kontroll över ”samtalet”.

⁉️ Något som påverkar hur lågt en interaktion kan gå, är bristen på personlig interaktion och ansikte mot ansikte-kommunikation - vi ser inte varandra. När vi kommunicerar skriftligt är det såklart svårt att tolka tonfall och kroppsspråk. Egentligen är det svårt för alla, även med de bästa och demokratiska avsikter, och det kan leda till missförstånd och ökad sårbarhet för konflikter. Det blir också lättare att kasta ur sig saker som man kanske inte skulle välja att säga ansikte mot ansikte. I direktkontakt med en annan människa infinner sig en naturlig sanering av vad man väljer att uttrycka, eftersom man direkt ser konsekvenserna av sina ord.

⁉️ Just känslan av anonymitet och avsaknad av ansvar, som är en naturlig konsekvens i sociala medier, är kanske det som öppnar allra mest för avarter i samtalskulturen? Man ser inte de direkta konsekvenserna av sina ord.


💚 Som du ser är mina funderingar säkert inget nytt. Jag känner igen dem när jag läser dem. Men det har viktigt för mig just nu att bli mer klar över mekanismerna. Jag upplever att jag har lättare att tänka klart och att vara kvar i kroppen när obehagliga situationer uppstår, om jag har gjort klart för mig hur det fungerar.


‼️Vi får väl hålla fanan högt för en respektfull och konstruktiv kommunikationskultur online genom att vara medvetna om vår ton och att respektera andras åsikter och känslor. Som det ofta skrivs men sällan efterlevs ”det finns inga rätt och fel” ”inga sanningar” ”det är ingen Battle”.

👂❤️Låt oss lyssna med hjärtat och låt oss framför allt HÖRA med hjärtat och sen stanna där i vårt gensvar. Lyssna också efter toner som indikerar att det bästa är att bara gå ut ur det rummet och stänga dörren.

💚❤️ Var rädd om din egen energi och bemöt inte de frekvenser som ändå bara vill klinga falskt och har tappat förmågan att stämma sitt instrument så att orkestern kan spela med olika klangfärger, men där den gemensamma klangen just därför fördjupas. God intention, stämning, inlyssnande och samspel trots olikheter. ❤️‼️


/Ulrica Liavor

Ps Karin tog till slut bort all konversation för inlägget, vilket jag tycker var helt rätt! Det finns ingen orsak att ge husrum åt negativ och osaklig energi 💚

317 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page